Actualitat Notícies

Alfafar aprova les ajudes a la contractació i a l'emprenedoria per a fomentar l'ocupació

L’Ajuntament va iniciar en 2013 aquestes ajudes anuals per a incentivar la contractació, afavorir la inserció laboral de les i els aturats del municipi i facilitar l'ocupació autònoma.
Alfafar aprova les ajudes a la contractació i a l'emprenedoria per a fomentar l'ocupació

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat les ajudes a la contractació de persones que es troben en situació de desocupació en el municipi i les ajudes a l'emprenedoria per a afavorir noves iniciatives empresarials locals. L'únic requisit per a accedir a ambdues és estar empadronat a Alfafar durant un període mínim de 12 mesos. 

D'aquesta forma, l'àrea d'Ocupació de l’Ajuntament d’Alfafar continua apostant pel foment de l'ocupació entre els veïns i veïnes de la localitat, i tal com es fa des de 2013, torna a dedicar una partida dels seus pressupostos a contribuir en la reducció del nombre d'aturats i a possibilitar la creació d'ocupació autònoma donant suport iniciatives empresarials locals. 

Respecte a les ajudes a la contractació, aquestes presenten diverses modalitats. Se subvencionarà amb 1500 euros els contractes indefinits inicials a persones desocupades de llarga duració, persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o a dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició amb un informe de serveis socials municipals o del servei d'atenció de l’Espai d’Igualtat. La reconversió de contractes de pràctiques en indefinits de treballadors menors de 30 anys, per part seua, se subvencionarà amb 1200 euros. En tots dos casos, quan la contractació s'efectue a temps parcial, l'import de la subvenció es reduirà en la mateixa proporció que la jornada. 

La contractació de caràcter temporal de sis mesos se subvencionarà amb una ajuda de 900 euros quan la jornada siga de 40 hores, i de 600 euros en el cas de 25 hores setmanals. 

Quant a les ajudes a l'emprenedoria, l’Ajuntament subvencionarà a cada emprenedor amb 1000 euros que podran ser destinats per les i els veïns autònoms a despeses de constitució de l'empresa, és a dir, assessorament inicial, notaria o administració, i a despeses corrents com el pagament de lloguers i subministraments de serveis (aigua, llum, telèfon, gas) o a qualsevol altre derivat de l'activitat ordinària de l'empresa (proveïdors, assegurança, publicitat). 

Les ajudes a la contractació i a l'emprenedoria anuals de l’Ajuntament d’Alfafar se sumen a les diferents polítiques del consistori per al foment i estabilitat de l'ocupació com els convenis amb empreses i associacions que afavoreixen la inserció de les i els veïns desocupats i l'aposta per la formació i l'orientació laboral gratuïta a través de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL). 

© 2021 - Ajuntament d'Alfafar - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball