Enllaços d'interés

A continuación mostramos una lista con enlaces a páginas web con información interesante para la creación y gestión de proyectos empresariales.

Webs generals

Servef: http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home

Acomval: http://www.cecoval.es/2009/acomval-asociacion-provincial-de-empresarios-comerciantes-almacenistas-detallistas-de-muebles-de-valencia/

Federació Valenciana de Municipis i Províncies: http://www.fvmp.es/

Associació espanyola de Municipis i Províncies: http://www.femp.es/

ACYPAL: http://www.acypal.com/

OMIC Valencia: http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Consumo/OMIC.html

Oficina del Consumidor Valencia: http://www.oficinadelconsumidor.org/2011/11/oficinas-del-consumidor-valencia.html

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/index.html

Cámara de Comercio de Valencia: http://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

Parc Tecnològic de Paterna: http://www.ptvalencia.com/

Antenes Camerals: http://www.camaravalencia.com/camaraonline/contenidoNoticia.asp?noticia=20040402122007

Webs de emprenedors

Programa emprenedor de La Caixa: http://www.emprendedorxxi.es

Repertori d'enllaços d'interés sobre la cultura emprenedora, casos d'èxit, etc.: http://www.enlacesemprendedores.es

Centres Europeus d'Empreses Innovadores: http://www.ceei.net

Sección "Emprendedurismo" de la web del CEEI de Valencia: http://www.ceei-valencia.com/index.php?cm=-1&t=9

Emprenem Junts: http://www.emprenemjunts.gva.es

Manuals de gestió empresarial en la web del CEEI de València: http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=1200

Webs legislatives

Web d'accés al Boletín Oficial del Estado (BOE): http://www.boe.es

Web daccés al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV): http://www.docv.gva.es/portal/

Butlletí Oficial de la Província de Valencia (BOP): http://bop.dva.gva.es/bop/drvisapi.dll?miIdioma=C

Seguretat Social: informació sobre afiliació i cotitzacions: http://www.seg-social.es

Pàgina web de Instituto Nacional de Empleo: http://www.sepe.es

Pàgina web de la Guia Laboral que edita anualment el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Webs sobre fiscalitat, contabilitat i tràmits de constitució: http://www.mtin.es/es/Guia/entrada.htm

Pàgina web de l'Agència Tributaria: informació fiscal, models i formularis, programes d'ajuda: http://www.aeat.es

Pàgina web de l'Institut de Contabilitat i Auditoria de Comptes: informació sobre normativa contable: http://www.icac.mineco.es
 
Pàgina web del Registre Mercantil Central: http://www.rmc.es

Oficina Española de Patentes y Marcas: informació i normativa sobre propietat industrial. Localitzador de marcas: http://www.oepm.es

Web amb calculadora financiera per a estimacions en operacions de prèstec (quotes, tipos d'interés, terminis...): http://www.eloan.es/eloan/jsp/105_calculadoras.jsp?uv=5

Pàgina web amb informació i ejemples de desenvolupament del Pla General de Contabilitat: http://www.gabilos.com

Webs administratives

Portal genèric d'accés per part del ciutadà a l'Administració General de l'Estat: http://www.administracion.es
 

Directori temàtico de Serveis Públics del Ministerio de Administraciones Públicas. Informació sobre la creació d'empreses i el seus finançament: http://www.igsap.map.es/cia.htm


Web de la Direcció General de Política de la PIME: informació sobre creació d'empreses, contractació, financiació, fiscalitat, cooperació empresarial, etc.: http://www.ipyme.orgwww.ipyme.org


"Ventanilla única" empresarial per Internet. Informació sobre el desenvolupament de l'activitat empresarial en el mercat interior europeu: http://europa.eu.int/business/es


Pàgina web de la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme. Informació sobre el sector de comerç minorista: http://www.mcx.es


Plane d'empresa:

http://www.cea.es/portalcea/pymes/creacion_empresa/consejos_pe.aspx
http://www.emprendedorxxi.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=157&preview_mode=1
http://www.gipe.ua.es/w3ace/planempresa/planempresa.htm
http://www.crearempresas.com/
http://www.crear-empresas.com/
http://www.navactiva.com
http://www.promoredex.com/index.php?id=708
http://www.e-empresarias.net/
http://www.ceei-valencia.com
http://neex.org/formaneex/planreducido/index.php
http://www.microsoft.com/business/smb/es-mx/default.mspx
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/plandenegocios/inicio.htm
http://www.bidasoa-activa.com

© 2022 - Ajuntament d'Alfafar - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball