Actualitat Notícies

Festius hàbils per a la pràctica comercial a Alfafar

L'Ajuntament d'Alfafar ja ha publicat la resolució per la qual es regula l'obertura de dos festius locals units als de nivell autonòmic
Festius hàbils per a la pràctica comercial a Alfafar

A més dels diumenges i festius estipulats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a la lliure obertura comercial, l'Ajuntament ja ha publicat la resolució de la Junta de govern Local, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de gener de 2019, per la qual s'acorda, entre altres, el següent acord, que diu:

Acordar favorablement la sol·licitud d'obertura del dia 29 d'abril (festiu local), dilluns, a canvi de tancar el 14 d'abril, diumenge (festiu obert regional) i del dia 3 de setembre de 2019 (festiu local), dimarts, a canvi de tancar el 19 d'abril, divendres (festiu obert regional), per tractar-se de dos festius locals que l'Ajuntament pot permutar lloc que la Llei permet aquest canvi.

© 2021 - Ajuntament d'Alfafar - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball